Alt om Kroppen

RICEM – princippet

Is

Hvad er RICEM-princippet?

RICEM-princippet: står for rest, ice, compression og elevation.   

RICEM-princippet, er en behandlingsmåde for at afhjælpe akutte skader til en hurtigere vej til fuld aktivitet. Såsom forstuvning, bløddelsskader (blå mærker), eller fibersprængning.

 

Hvad består RICEM-princippet af?

R = Rest – der betyder hvile og derved ingen belastning på det skadede område.

I = Ice – hvilket betyder at du skal lægge is/nedkøling på det skadede sted, så du undgår videre unødvendig hævelse. Du skal lægge is på i ca. 30 min hver time i de første 3 timer for at få den bedste effekt.

C = Compression – som betyder kompression hvor du lægger et stramt forbinding, derved undgås hævelse og på det hævede sted, vil væsken blive presset tilbage i væv/led.

E = Elevation – som betyder at det skade sted helst hvis muligt skal være eleveret/løftes over hjertehøjde for at blodtrykket mindskes.

M = Mobilisation – Betyder bevægelse. Det er vigtigt at bevæge det skadede led eller muskel indenfor smertegrænsen så tidligt som muligt, for ikke at miste muskelkraft.